Aktuálna situácia korona vírusu nás motivuje správať sa zodpovedne a to aj v oblasti styku a kontaktu s ostatnými osobami. Znamená to, že si v tejto dobe covid krízy nemáme možnosť zaobstarať si poistenie? Nie, práve naopak. Poistenie sa stáva jednoduchým procesom bez komplikácii bez toho, aby sme boli nútení stretávať sa s inými ľuďmi.

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie zahŕňa poistenie všetkého čo je neživé – tak ako už vyplýva z názvu. Súčasťou tohto typu poistenia je napr. Povinné zmluvné poistenie PZP, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľnosti alebo poistenie domácnosti. Pre uzavretie takejto poistky stačí vytočiť telefónne číslo konkrétnej poisťovne alebo napísať email. Ak nie ste rozhodnutý, ktorá poisťovňa bude pre vás ta práva máte k dispozícii ďalšie riešenie. Na internete pôsobí množstvo online portálov, ktoré sú napojené na databázy všetkých poisťovní a tak dokážu ponúknuť kompletný prehľad výšky poistného a krytia poistenia. Takéto internetové kalkulačky fungujú vo forme formuláru, do ktorého vpíšete svoje údaje a vyplníte detaily upresnenia poistenia, ktoré požadujete. Následne sa zobrazí zostava ponúk od všetkých slovenských poisťovní. Táto služba je bezplatná. Jednou z týchto online portálov je poistit.sk. Čo sa týka havarijného poistenia a jeho uzavretia, tak si môžete ako klient urobiť foto prehliadku auta svojpomocne. Poisťovňa Vám zašle formulár ako auto zdokumentovať. Fotografie zašlete emailom. Poisťovňa Vám odpovie či sú foto v poriadku, alebo sa budú vyžadovať ďalšie fotky.

Životné poistenie

Životné poistenie nie je určené iba pre prípad smrti, tak ako si ešte stále myslí mnoho ľudí. Takýmto poistením si môžete poistiť aj výpadok príjmu v prípade dlhodobej choroby či úrazu s nutnou hospitalizáciou. Navyše mať zadné dvierka vo forme životného poistenia je potrebnejšie v čase tejto krízy viac ako v minulosti. Doba je neistá a vyplýva z nej mnoho rizík. Poistiť si dlhodobú práceneschopnosť teda PN si je možné aj online tak ako aj ostatné typy poistenia. Nad životným poistením sa je nutné zamyslieť ak aj máte už nejaké uzatvorené. Porozmýšľajte či je vaše aktuálne poistenie dostačujú a či bude v prípade neočakávanej udalosti pre vás prínosné. Tak ako aj pri neživotnom poistení ani pri životnom nemusíte prichádzať kvôli uzavretí novej životnej poistky do kontaktu s pracovníkmi poisťovne alebo ďalšími klientmi v pobočke. Všetko vybavíte elektronicky buď prostredníctvom emailu alebo telefonátu. Taktiež je možné životné poistenie vybaviť cez web online, kde nájdete na to potrebné formuláre.

A čo pri poistnej udalosti?

Poistné resp. škodové udalosti môžete nahlásiť elektronicky cez email alebo telefonátom na číslo poisťovne, kde máte uzavreté poisťovne. Vybaviť dokážete všetko bezkontaktne a to aj vrátane obhliadky. Ak už je nutné stretnutie s pracovníkmi alebo odhadcami poisťovne všetko sa vykonáva v prísnych hygienických podmienkach. Sofistikované elektronické systémy poisťovní Vám tak dokážu poskytnúť aj online prehľad o stave Vašej škodovej udalosti.

Žijeme v čase pandémie, ktorá zasiahla priamo či nepriamo asi každého z nás. Nie je jasné, kedy sa pandémiu podarí dostať pod kontrolu. No informácie naznačujú, že to potrvá ešte pár mesiacov. Preto je ideálne obmedziť osobný kontakt do najvyššej možnej miery. Znížiť osobný kontakt môžme ešte do väčšej miery ako predtým a to vďaka moderným výdobytkom techniky a elektronickou formou komunikácie. Navyše takáto forma komunikácia prináša rad výhod ako rýchlosť, jednoduchosť či prehľadnosť. Buďme zodpovední, komunikujme online.